english

Župa presvetog Trojstva - Sombor

Korjeni župe sežu duboko u povjest. Utemeljena je 1497. godine. U vrijeme Turaka zamire krišćanska prisutnost na ovim prostorima. Početkom osamnaestog soljeća vjernički život se ponovo budi i za to zasluge imaju redovnici Franjevci provincije Bosne Srebrne. Župa je obnovljena 1718. godine a novi samostan gradi se od 1743. godine. Od 1751. do 1771. gradi se župna crkva presvetog Trojstva, koja će u nekoliko navrata doživjeti određene promene u restauracijama 1888. godine, 1939. godine i 2007. godine. Crkva je duga 50.5 m; široka 15.25m.; toranj je visok 56 m. Veliko zvono teško je 2188kg, a najmanje 48 kg. Matične knjige su vođene od 1719. godine. Od najstarijih pa sve do 1895. godine. oduzete su od župe s namjerom da budu prepisane i potom vraćene. Juš uvjek se nalaze u Matičnom uredu.

Svećenstvo

Župnik: Josip Pekanović, upravlja župom od 1990 godine, pored toga predaje vjeronauk u srednjim školama. Za svećenika je zaređen 1977. g. Uz službu župnika, obavlja i službu dekana somborskog Dekanata, profesora Katehetike na Teološko - katehetskom Institutu u Subotici te profesora vjeronauka u srednjoj ekonomskoj školi, u gimnaziji "Veljko Petrović", i u srednjoj medicinskoj pkoli "Dr. Ružica Rip" u Somboru.

Župni vikar: Drobina Gábor, na službi je od 2010 godine, i predaje vjeronauk u srednjim školama na mađarskom jeziku.

Vjeroučitelji: Rozmari Mik, Anđelka Gorjanac, Tatai Bernadett

 

Papság

Plébános: Pekanović Josip , 1990 óta látja el ezt a szolgálatot, a plébániai szolgálat mellett az iskolai hitoktatásban is részt vesz, középiskolákban hitoktat.

Káplán: Drobina Gábor, 2010 óta látja el a magyar ajkú hívek szolgálatát, és négy középiskolában hitoktat magyar nyelven.

Hitoktatók: Tatai Bernadett, a zombori Testvériség Egység Általános Iskolában hitoktat magyar nyelven. Rozmari Mik, Anđelka Gorjanac

 

 


Red Sv. Misa - Szentmisék rendje

radnim danima: u 8sati
nedeljom: na hrvatskom jeziku u 9sati
na madjarskom jeziku u 10:30

Kontakt

Župa Presvetog Trojstva Sombor
TRG CARA LAZARA 2, 25000 Sombor
Telefon: 025/423-564Galerija Fotografija